วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมาย

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและดำเนินกิจการระบบแฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ทในประเทศไทย ด้วยการเปิดร้านสาขาในแหล่งชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้าในพื้นที่นั้นๆอีกทั้งแฟมิลี่มาร์ทได้สนับสนุนให้ร้านค้าปลีกที่ตั้งอยู่เดิม เข้ามาร่วมธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์ของแฟมิลี่มาร์ท แทนที่จะเป็นการเปิดร้านแข่งขันกัน ซึ่งร้านค้าเหล่านั้น ล้วนยินดีกับผลประโยชน์ต่างๆมากมายจากการประกอบกิจการร้านแฟมิลี่มาร์ท รวมทั้งสามารถพัฒนาร้านให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีแนวทางชัดเจนด้วยเจตนารมณ์ที่จะเติบโตไปพร้อมกันนี้เองจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จมาสู่ผู้ค้าปลีกรายย่อยในประเทศไทย

ปรัชญาองค์กร

เราจะมอบความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเคียงข้างคุณและเติบโตร่วมกันตลอดไป

คำขวัญ

"แฟมิลี่มาร์ท เคียงข้างคุณทุกเวลา"

พันธกิจ
  • เราจะสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ และพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้เราได้เติบโตร่วมกับลูกค้า
  • เราจะสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพ และพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุดเพื่อให้เราได้เติบโตร่วมกับลูกค้า
  • เราจะร่วมพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
  • เราจะดูแลและส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี สร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับพนักงานเพื่อที่พนักงานสามารถเติบโตร่วมกับบริษัท
  • เราจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์รวมถึงการคืนกำไรให้กับสังคม
นโยบาย
นโยบาย