ประวัติบริษัทโดยสังเขป

2535 กันยายน
ก่อตั้งบริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
2536 กรกฎาคม
เปิดสาขาแรก (สาขาพระโขนง)
เปิดสาขาสอง (สาขาสีลม)
2538 กรกฎาคม
เริ่มใช้ระบบสั่งซื้อออนไลน์เป็นครั้งแรก
2538 ธันวาคม
เปิดสาขาแฟรนไชส์สาขาแรก (สาขาเสนานิเวศน์)
2540 ธันวาคม
เปิดศูนย์กระจายสินค้าแช่เย็น
2542 ธันวาคม
เปิดสาขาลำดับที่ 100 (สาขาลาดพร้าว 35)
2544 มีนาคม
เปิดสาขาในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกใน จังหวัดชลบุรี (สาขาพัทยาวงศ์อมาตย์)
2545 สิงหาคม
เปิดสาขาคีออสสาขาแรก (สาขารามคำแหง 63) และฉลองครบรอบ 10 ปี
2547 กุมภาพันธ์
ร่วมลงทุนเปิดบริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จำกัด ดำเนินการด้านโลจิสติกส์ และกระจายสินค้า
2549 สิงหาคม
เริ่มขายโอเด้ง 10 สาขา
2549 กันยายน
เปิดสาขาที่สุวรรณภูมิ 5 สาขา
2549 ธันวาคม
ร่วมมือกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เปิดร้านสาขาในคอนโด
2551 มกราคม
เปิดสาขาลำดับที่ 500 (สาขานาใน ซอย 2)
2553 ตุลาคม
เปิดสาขาลำดับที่ 600 (สาขาสะพานสูงคลอง 6 )
2555 กุมภาพันธ์
เปิดศูนย์กระจายสินค้าแช่เย็น(Chilled)แห่งใหม่ที่อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
2555 เมษายน
เปิดสาขาลำดับที่ 700 (สาขา บ่อยาง 2)
2555 มิถุนายน
เปิดสาขาแรก ในปั๊มน้ำมันเอสโซ่
2555 กันยายน
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเซ็นสัญญาลงนามในสัญญาร่วมทุน กับ บริษัท แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
2556 มกราคม
เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่อำเภอ ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี
2556 กุมภาพันธ์
เปิดสาขาลำดับที่ 800 (สาขา หน้าพระลาน)
2556 เมษายน
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด