หัวใจของความสำเร็จ

นโยบายของบริษัทคือ

  • การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านแฟมิลี่มาร์ท
  • มุ่งมั่นสนับสนุนร้านแฟรนไชส์ให้ได้รับกำไรสูงสุดจากการประกอบการร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท
  • บริษัทฯมุ่งหวังให้เกิด “การเติบโตร่วมกัน” ด้วยการสร้างผลกำไร และความเจริญร่วมกับคนในชุมชน ลูกค้า พันธมิตร ทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัทฯ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วย 'S&QC'

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า แฟมิลี่มาร์ทได้นำระบบ 'S&QC' มาใช้กับร้านแฟมิลี่มาร์ททุกสาขา เพื่อให้แต่ละสาขามีมาตรฐานสินค้าและบริการเช่นเดียวกันซึ่ง S&QC เป็นคำย่อมาจาก

FamilyMart

S = Service เน้นการบริการที่ดีเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ โดยเน้นการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบการบริการและให้คำแนะนำแก่สาขาทุกสาขา

Q = Quality เน้นการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และยังมีการตรวจสอบสินค้าที่หมดอายุ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆภายในร้าน เพื่อให้สินค้าสดใหม่อยู่เสมอ

C = Cleanliness เน้นความสะอาดภายในร้านและนอกร้าน รวมทั้งความสะอาดของสินค้าทุกชิ้น เพื่อให้ร้านแฟมิลี่มาร์ท เป็นร้านที่สะอาดที่สุด